en nl fr

Marien ruimtelijk plan

In en op het Belgisch deel van de Noordzee vinden op een vrij beperkte ruimte heel wat activiteiten plaats, denk maar aan visserij, militaire activiteiten, zandwinning, scheepvaart, storten van baggerspecie, windparken, ... Om deze verschillende activiteiten te combineren zijn duidelijke afspraken nodig tussen de verschillende gebruikers. Hiervoor heeft de federale overheid een marien ruimtelijk plan (MRP) opgesteld.

In maart 2014 werd een koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan voor het Belgische deel van de Noordzee gepubliceerd voor de periode 2014-2020. Het initiatief voor dit plan werd genomen door de Federale minister voor de Noordzee.

Het marien ruimtelijk plan loopt steeds over een periode van zes jaar. Het koninklijk besluit van 22 mei 2019 tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan voor de periode van 2020 tot 2026 in de Belgische zeegebieden werd gepubliceerd in juli 2019 en trad in werking op 20 maart 2020. Voor dit marien ruimtelijk plan stelde de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu stelde een brochure op :

:

English Français Nederlands

Om de geografische informatie uit het KB toegankelijk te maken voor een brede gemeenschap van potentiële gebruikers, werd de website marieneatlas.be opgesteld met gevalideerde en volledig gedocumenteerde geografische lagen, op initiatief van de Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee (BMM) van de OD Natuur, in samenwerking met Geocell van de OD Natuur.

Geocell heeft voor de geografische informatie, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, een kwaliteitscontrole uitgevoerd en deze gedigitaliseerd en omgezet naar geometrische objecten ("shapefiles" en "kmz").

De lagen en de kaarten die betrekking hebben op het marien ruimtelijk plan van het Belgische deel van de Noordzee moeten worden gebruikt samen met de corresponderende artikels van de koninklijk besluit. Deze artikels bepalen de regelgeving voor de verschillende gebieden.

Hoe contact opnemen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:

Telefoon: +32 (0)2 524 97 97
Email: info@environment.belgium.be
Website: FPS Health, Food Chain Safety and Environment.