en nl fr

Welkom

MarieneAtlas.be is een gezamenlijk initiatief van verschillende Belgische federale administraties die geogereferenceerde informatie over de zee genereren, verzamelen en bijhouden.

Momenteel geeft de mariene atlas toegang tot de geografische informatie in de Belgische mariene ruimtelijke plannen die in 2014 en 2019 bij de koninklijke decreten zijn vastgesteld. De inhoud zal regelmatig uitgebreid worden met gegevens over de verschillende thema’s van de Europese richtlijn "INSPIRE", zoals milieumonitoring, energiebronnen en energieproductie, geologie... om er maar enkele te noemen.

Om het hergebruik van de gegevens te bevorderen, wordt de informatie gepubliceerd in verschillende formaten. De gebruiker kan gemakkelijk door de beschikbare datasets bladeren, de gegevens (pre-)visualiseren en de gewenste informatie downloaden. Overeenkomstige functies, aangeboden als "web-diensten", zullen ervoor zorgen dat de beschikbare informatie in complexe en gedistribueerde toepassingen gebruikt kan worden.

MarieneAtlas.be streeft ernaar om het mariene knooppunt van het federale geo-platform te worden. Dit platform zal door het Belgisch Nationaal Geografisch Instituut ontwikkeld worden. Zodra dit knooppunt en de infrastructuur beschikbaar zullen zijn, zal de Belgische federale administratie gemakkelijker kunnen voldoen aan de eisen van de INSPIRE-richtlijn en van andere internationale verplichtingen die, nu al, INSPIRE-compliant moeten zijn (bv. Kaderrichtlijn Mariene Strategie, Marine Ruimtelijke Ordening richtlijn, EIOnet rapportering, ...).

Het project wordt op een vrijwillige en informele basis ondersteund door een opvolgingscomité bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken federale departementen.